School Life 学校の生活

  1. 富田高等学校TOP
  2. 学校の生活|学校行事

学校行事 life

さまざまな人と出会い、
新しい自分とめぐり会う

4月
入学式、対面式、
国際科英語研修合宿
5月
球技大会、中間考査、遠足
6月
文化祭
7月
期末考査、壮行会、
三者懇談会、夏期補習
8月
オーストラリア姉妹校訪問、
夏期補習
9月
体育祭
10月
中間考査、生徒会立会演説会
11月
インターンシップ、
文化講演会、期末考査
12月
国際科2年海外留学帰国、
三者懇談会
1月
国際科1年海外留学出発、
卒業考査、
推薦入学試験、
一般入学試験
2月
3年生の話を聞く会、
商業実務競技大会
3月
卒業式、学年末考査、修学旅行